Psychologické poradenství a psychoterapie:

Věnuji se psychoterapii a poradenství více než deset let. V průběhu této doby jsem prohloubila své poradensko-psychologické a psychoterapeutické zkušenosti především díky všem lidem, kteří si mne s důvěrou vybrali jako terapeutku a umožnili mi nahlédnout do svého soukromí. Stovky hodin setkání s lidmi a jejich příběhy v mojí pracovně mne obdarovaly zkušeností bezpodmínečně nutnou pro každou psychoterapeutku

Můj profil na Psychoprofi s.r.o. : www.psychoprofi.cz/tereza-nagy-psychoterapeut.html

Má kniha na facebooku :  www.facebook.com/dcerapadajiciholisti

 

Nabizím tyto poradenské a psychoterapeutické služby:

 • Jednorázové setkání a první konzultace o vhodnosti terapie.
 • Růstová práce na sobě samé(m).
 • Krátkodobá nebo dlouhodobá psychoterapie.
 • Poradenství a psychoterapie pro dospělé jedince, dospívající, děti a rodiny.
 • Individuální psychoterapie, rodinná psychoterapie a párová terapie.
 • Psychoterapeutická skupina pro ženy a dívky s poruchou příjmu potravy.
 • Individuální psychoterapie zaměřená na mentální anorexii a bulimii.
 • Semináře, workshopy zaměřené na osobní zkušenost s náhradní rodinnou péčí.
 • Sebezkušenost rozvíjející a posilující identitu ženy a matky.
 • Supervizní práce, skupinová nebo individuální supervize pro pracovníky v pomáhající profesi.
 • Arteterapie – využívám nejen slova ale také tvořivosti pomocí barev, papíru, prostoru.
 • Konstelační práce jako způsob zlepšování a porozumění rodinných vztahů, vztahu k sobě samé(mu) a k druhým lidem.
 • Léčba poruch příjmu potravy (mentální anorexie a bulimie) – konzultace pro rodiče dětí a dospívajících s poruchou příjmu potravy, poradenství pro partnery žen s mentální anorexií nebo bulimií a pro samotné ženy, trpící krátkodobě nebo dlouhodobě anorexií nebo bulimií.
 • Terapeutická i poradenská práce na změně pro oběti domácího násilí.
 • Léčba poruch osobnosti a dlouhodobá psychoterapie a poradenství na zkvalitnění osobního, partnerského i rodinného života.
 • Poradenství  a psychoterapie v oblasti poruch chování a prožívání u dětí.
 • Léčba neurotických obtíží, poradenství a  krátkodobá i dlouhodobá psychoterapie k pochopení, přijetí a také  snížení úzkostí, strachů a náročných vztahů s druhými lidmi.

Diagnózu nemoci nebo jednotlivé symptomy považuji za volání duše nebo těla o pomoc v náročné situaci. To, čím mohu být nápomocná, je pochopení a porozumění tomuto volání a hledání cesty jak ne-moc obrátit v podporu a pomoc sobě samé(mu), aby už nemoci nebylo třeba.