Vzdělání

2000–2003: Masarykova Univerzita, Fakulta sociálních studií, Brno
Katedra psychologie: jednooborové magisterské studium, obor psychologie
Diplomová práce: Problematika borderline jedinců a sebepoškozování

1997–2000: Masarykova Univerzita, Fakulta sociálních studií, Brno
Katedra psychologie a katedra sociální politiky: dvouoborové bakalářské studium, obor psychologie a obor sociální práce a sociální politika
Diplomová práce: Případová studie ženy s poruchou příjmu potravy
Klauzurní práce: Funkce psychiatrických léčeben

Psychoterapeutický výcvik

1998–2002:
Akreditovaný sebezkušenostní výcvik v psychodynamické a hlubinně orientované psychoterapii, komunitní výcvik se zaměřením na arteterapii, 543 hodin

Pracovní zkušenosti

2007:
Vedení semináře Emoční inteligence pro vysokoškolské studenty Univerzity Tomáše Bati, Zlín

2006:
Příprava psychologicko-manažerského školení pro farmaceutické pracovníky, téma: Emoční inteligence
Spolupráce na projektu semináře manažerských dovedností

2003
Dětská psychiatrická léčebna Opařany, psycholožka, psychoterapeutka
Psychiatrická léčebna Červený Dvůr, psycholožka, psychoterapeutka

2001 - 2002
Poradna pro ženy v tísni (pomoc obětem domácího násilí), Brno, poradenská psycholožka pro oběti domácího násilí

1999-2000
Odbor sociální péče o děti, městský úřad Brno, skupinová psychoterapie sociálně znevýhodněných dětí, psychoterapeutka
Centrum výzkumu dětí, mládeže a rodiny, diagnostika dětí, mezinárodní longitudinální výzkum vývoje dětí, FSS MU, Brno

1996
Centrum pro mentálně a zdravotně postižené děti, Mladá Boleslav, vychovatelka

Stáže

2002
Odborná stáž v Centru Nádej (pomoc obětem domácího násilí a ohroženým dětem), Bratislava, Slovensko

2000
Odborná stáž v Dennom psychiatrickom stacionári (dynamická skupinová psychoterapie), Trenčín, Slovensko

1998-1999
Denní psychoterapeutické sanatorium psychiatrické kliniky (skupinová psychoterapie žen s poruchami příjmu potravy), Brno

Semináře

2002
Chaos a poriadok vo vzťahoch, Ivan Verny, Slovenská psychoterapeutická spoločnosť, Trenčín

1998
Rodinná terapie rodin s psychosomatickým pacientem, MUDr. V. Chvála, PhDr. L. Trapková, VIAP, Praha

Publikační činnost

Konfrontace (časopis pro psychoterapii)
Arteterapeutické listy