Konzultační hodiny:

Konzultaci poskytuji vždy po předchozí telefonické domluvě na čísle: 775 912 295. Můžete také využít e-mailové spojení: terezka.stolb@gmail.com.

V průběhu konzultací nezvedám telefon, v takovém případě volejte, prosím, 5–10 minut před celou hodinou.

Čas konzultace dle vzájemné dohody.

Těším se na setkání s Vámi.

 

Principy a východiska mojí psychoterapeutické praxe:

 • Profesní i osobní zkušenost s životem a vším, co každému z nás přináší.
 • Otevřenost k porozumění vašim slovům o vaší minulosti, přítomnosti i touhám do budoucnosti.
 • Dostatek prostoru a času k hledání odpovědí na vaše otázky.
 • Dialog, ve kterém jsme si rovnocenní partneři, nacházející porozumění výzvě, kterou s sebou přináší každá překážka a těžkosti v průběhu vaší každodennosti.
 • Naslouchání bez předsudků a hodnocení.
 • Aktivní přístup v okamžiku, kdy potřebujete vnést do svého života pohyb. Zpomalení v okamžiku, kdy  jste naopak příliš ve stresu a nemůžete sami sebe zpomalit nebo zastavit.
 • Svoboda vyjádření toho, co potřebujete v klidu vyslovit.
 • Na řešení a přítomnost orientovaný přístup ve chvíli, kdy je možné v přítomnosti hledat a najít řešení.
 • Hledání změny ve vašem prožívání, jsou-li to emoce, které vás příliš zaplavují a zatěžují. Nebo naopak hledání změny ve vašem myšlení, jsou-li to myšlenky, které vytlačují z vašeho života prožívání radosti, štěstí, spokojenosti a smysluplnosti.
 • Léčení vašeho vztahu k sobě nebo k druhým lidem způsobem, na kterém se budete aktivně podílet a při kterém budete přítomný(á) v každém okamžiku.
 • Psychoterapeutická a růstová práce zaměřená na zkvalitnění života, porozumění cestě, kterou právě procházíte a hledání toho, co je dobré a chcete to udržet a ještě více rozvíjet, nebo toho, co vám působí těžkosti a chcete to změnit.
 • Setkání člověka s člověkem. Důvěryhodný vztah, v němž ctím etiku své profese, především zachování důvěrnosti informací.