WORKSHOP: OSOBNÍ ZKUŠENOST ZE ZTRÁTOU VZTAHOVÉ VAZBY (pro rodiče - pěstouny a osvojitele dětí v NRP)

14.06.2014 00:00

Workshop bude probíhat ve třech blocích:

1. blok:

 • Uvedení do problematiky vztahové vazby (attachmentu) – psychoterapeutický kontext.
 • Max 1 hodina

2. blok:

 • Autorské čtení úryvků osobního příběhu ztráty vztahové vazby z knihy Dcera padajícího listí, které bude propojené s diskusí o problematice vztahové vazby.
 • Praktické osobní zkušenosti se ztrátou vztahové vazby, její podoby a projevy v chování, prožívání a jednání dítěte.
 • 2 hodiny

3. blok:

 • Praktická práce s tématem vztahová vazba (VV)  u „mého“ dítěte v NRP.
 • Společně se budeme věnovat následujícím otázkám:

Jak mohu porozumět problematickému chování mého dítěte s narušenou VV?

Jakou podporu mohu poskytnout dítěti s narušenou VV?

Jaké jsou hranice mého zvládání dětského projevování narušené VV?

Jak může vypadat vývoj hojení narušené VV u dítěte?

Jaké jsou zvláštnosti v chování  a prožívání dítěte s narušenou VV?

 • 3 hodiny

Komu je workshop určený:

 • pro rodiče, kteří se věnují NRP jako netradiční a výjimečná práce se známým  tématem vztahové vazby
 • pro všechny, které oslovila práce autorky knihy DCERA PADAJÍCÍHO LISTÍ
 • pro všechny, které zajímá odborně nebo osobně téma související s náhradní rodinnou péčí (studenti, lektoři, sociální pracovnice, pracovníci v dětských domovech, sos vesničkách…)

Cena:

Pro organizace: 6000kč/6 hodin

Pro jednotlivce: 900kč/6 hodin

Cena může být také smluvní, tj. podle individuální dohody.

Workshop je možný individuálně přizpůsobit potřebám vaší organizace.

V případě individuálních dotazů  a potřeb volejte na 775 912295 nebo pište na terezka.stolb@gmail.com