WORKSHOP: OSOBNÍ ZKUŠENOST SE ZTRÁTOU VZTAHOVÉ VAZBY (pro pracovníky v NRP)

14.06.2014 17:08

Workshop bude probíhat ve třech blocích:

1. blok:

 • Uvedení do problematiky vztahové vazby (attachmentu) – psychoterapeutický kontext.
 • Max 1 hodina  

2. blok:

 • Autorské čtení úryvků osobního příběhu ztráty vztahové vazby z knihy Dcera padajícího listí, které bude propojené s diskusí o problematice vztahové vazby.
 • Praktické osobní zkušenosti se ztrátou vztahové vazby, její podoby a projevy v chování, prožívání a jednání dítěte.
 • 2 hodiny

3. blok:

 • Supervizní práce s tématem vztahová vazba u dítěte v NRP.
 • Případové supervize s tématem vztahová vazba.
 • 3 hodiny

Komu je workshop určený:

 • pro pracovníky NRP (náhradní rodinné péče) jako netradiční a výjimečná práce se známým  tématem vztahové vazby
 • pro všechny, které oslovila práce autorky knihy DCERA PADAJÍCÍHO LISTÍ
 • pro všechny, které zajímá odborně nebo osobně téma související s náhradní rodinnou péčí (studenti, lektoři, sociální pracovnice, pracovníci v dětských domovech, sos vesničkách…)

Cena:

Pro organizace: 6000kč/6 hodin

Pro jednotlivce: 900kč/6 hodin

Cena může být také smluvní, tj. podle individuální dohody.

Workshop je možný individuálně přizpůsobit potřebám vaší organizace.

V případě individuálních dotazů  a potřeb volejte na 775 912295 nebo pište na

terezka.stolb@gmail.com